Home » Betingelser og vilkår » E. MXNS DENMARK’S ACADEMY GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

E. MXNS DENMARK’S ACADEMY GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Nedenfor finder du de generelle vilkår og betingelser for MXNS Denmark. Du kan downloade og gemme dem her. Hvis du ikke kan åbne filerne, skal du installere Adobe Reader ved hjælp af dette link.

MXNS Denmark ApS’ generelle vilkår og betingelser (del A) og betingelser for ansøgning (del E) gælder for de tjenester, der er forbundet med at levere uddannelse til individuelle personer eller grupper samt overførsel af viden og undervisningsfærdigheder.

1

Definitioner

1.1 Vilkårene skrevet med stort nedenfor har følgende betydning i disse betingelser:
Kursus/Program: standardkurser/programmer, der er beregnet til grupper, onlinelæringsprocesser og alle andre møder organiseret af MXNS Danmark med det formål at formidle viden, som kunden har tilmeldt sig.

2

Anvendelsesområde

2.1 2.1. Disse betingelser gælder, i tillæg til MXNS Denmark ApS’ generelle vilkår og betingelser (DEL A), for alle aftaler indgået med MXNS Denmark.
2.2 2.2. Afvigelser fra disse betingelser er kun bindende, hvis og i det omfang det er aftalt skriftligt mellem parterne.

3

Aftaleindgåelse

3.1 3.1. Aftalen mellem MXNS Denmark og kunden om at deltage i et Kursus/Program bliver indgået, når kunden sender den (elektroniske) tilmeldings- eller ansøgningsformular til dette formål, eller hvis kunden har anvendt andre midler, når MXNS Denmark har bekræftet kundens ansøgning eller kontrakt, der sendes via telefon eller på skrift i elektronisk form.

4

Udførelse af aftalen

4.1 MXNS Denmark er berettiget til:
a. at ændre sammensætningen af kurset eller programmet i løbet af undervisningsperioden med henblik på at forbedre kvaliteten af kurset/programmet,
b. at ændre kursets tidsplan med hensyn til placering og tidspunkt,
c. at annullere et Kursus/Program, hvis der ikke er nok tilmeldinger, eller til at afvise nye ansøgere til et aktuelt Kursus/Program. Tilmeldte deltagere vil modtage en meddelelse, hvorefter deres forpligtelser bortfalder og/eller allerede opfyldte forpligtelser vil blive refunderet.
d. at begrænse gruppens størrelse og bestemme gruppens sammensætning, alt efter hvad MXNS Denmark anser for at være passende.
4.2 4.2. Rejse- og pakke/opholdsudgifter og bøger på den læseliste, der anbefales til deltagere i et Kursus/Programmer eller kontrakt, er ikke inkluderet i kursets pris, medmindre andet er aftalt skriftligt.
4.3 Omkostninger til skuespillere/modeller/specifikt (teater)udstyr/specifikt valg af musik/specifikke voiceovers/oversættelser osv. er ikke inkluderet i kursets pris og vil altid blive faktureret separat.
4.4 MXNS Danmark er ikke forpligtet til at inkorporere eventuelle virksomhedsmæssige identitetselementer i undervisningsmaterialet. Hvis MXNS Denmark inkorporerer virksomhedsmæssige identitetselementer i undervisningsmaterialet, er det involverede arbejde ikke inkluderet i kursets pris og vil blive faktureret separat.
4.5 Undervisningsmaterialet er kun egnet til undervisning eller uddannelse af kunden og/eller deltagere. Enhver anden brug er forbudt.
4.6 MXNS Denmark er, hvis relevant, kun forpligtet til at udstede et diplom eller certifikat, hvis kunden og/eller deltageren har besvaret tilstrækkeligt mange af (eksamens)spørgsmålene korrekt.

5

Afbestilling eller udsættelse

5.1 Kunden, som bestiller et Kursus/Program, har ret til skriftligt at annullere sin deltagelse i eller en kontrakt vedrørende et Kursus/Program.
5.2 Kunden har ret til at annullere kontrakten skriftligt. Når aftalen er indgået, er det ikke muligt at annullere den gratis. Hvis kunden afbestiller, før annulleringsperioden angivet i punkt 5.4 træder i kraft, vil der blive opkrævet 10 % af kontraktprisen (maksimalt EUR 200,00, eksklusive moms, pr. dag kontrakten effektueres) i administrationsgebyr.
5.3 Kunden har ret til at ændre datoen for kursets/programmets afholdelse.
5.4 Kunden kan aflyse eller ændre datoerne op til 4 uger før, kontrakten starter, hvorved kun procentdelen af kontraktprisen angivet i punkt 5.2 vil blive opkrævet.
5.5 Hvis kunden aflyser kurset/programmet eller ændrer datoerne mellem 4 og 2 uger før kontraktens start, er kunden forpligtet til at betale 50 % af den aftalte kontraktpris.
5.6 Hvis kunden aflyser kurset/programmet eller ændrer datoerne inden for 2 uger før kontraktens start, er kunden forpligtet til at betale 100 % af den aftalte kontraktpris.
5.7 Afbestillingsgebyret forfalder og skal betales fra tidspunktet for annulleringen eller ændringens.
5.8 vis en deltager udpeget af kunden annullerer kurset/programmet eller ændrer datoerne i stedet for kunden, anses den pågældende deltager for at være berettiget til at repræsentere kunden.

6

Coaching

6.1 Hvis den kontrakt, der tildeles MXNS Denmark, består af coaching af individuelle personer, kan kunden eller den deltager, der udpeges af kunden, gratis aflyse coachingsessionen op til 4 dage, før coachingsessionen begynder.
6.2 Hvis kunden delvist aflyser coachingsessionen, anses det for at udgøre en ændring af coachingkontrakten.
6.3 Hvis aflysningen eller ændringen foretages mellem 4 og 2 arbejdsdage før, coachingen påbegyndes, vil 50 % af den aftalte pris blive opkrævet.
6.4 Hvis aflysningen eller ændringen foretages inden for 2 arbejdsdage før, coaching påbegyndes, vil 100 % af den aftalte pris blive opkrævet.

7

E-læring

7.1 Hvis den kontrakt, der tildeles MXNS Denmark, består af E-læring, består MXNS Danmarks opgave i at gøre en login-kode tilgængelig, som kunden kan bruge til at få adgang til det elektroniske undervisningsmateriale.
7.2 MXNS Denmark er forpligtet til at gøre det elektroniske undervisningsmateriale tilgængeligt for kunden i en periode på 12 måneder, efter kunden har fået udleveret login-koden. Efter denne periode på 12 måneder bortfalder kundens ret til at læse det elektroniske undervisningsmateriale, og MXNS Denmark er ikke længere forpligtet til at gøre undervisningsmaterialet tilgængeligt for kunden og/eller deltageren.
7.3 Kunden skal sikre sig, at denne har det rigtige udstyr til at kunne læse det elektroniske undervisningsmateriale. MXNS Denmark er aldrig forpligtet til at sikre, at det udstyr, som kunden anvender, er egnet til at læse undervisningsmaterialet.
7.4 Det elektroniske undervisningsmateriale leveres på dansk. Hvis kunden ønsker at få undervisningsmaterialet udleveret på et andet sprog, er MXNS Danmark berettiget til at opkræve alle omkostninger forbundet med oversættelse og tilpasning af under-visningsmaterialet.
7.5 Hvis kunden ønsker at inkludere specifikke spørgsmål i det elektroniske undervisningsmateriale, vil MXNS Danmark kun indarbejde multiple choice-spørgsmål med 4 svar, hvoraf ét er det rigtige svar.
7.6 De andre punkter i de generelle vilkår og betingelser (del E) gælder analogt for E-læring, medmindre karakteren af E-læringen er inkompatibel med disse punkter.
7.7 Helpdesk og spørgsmål om E-læring kan eventuelt tilvejebringes af MXNS Denmark på engelsk.

8

Aflysning eller ændringer foretaget af MXNS Denmark

8.1 MXNS Denmark er berettiget til at aflyse kurset/programmet eller afvise en kundes eller en kundeudpeget (udskiftet) deltagers deltagelse uden at angive årsagerne hertil, og i sådanne tilfælde er kunden berettiget til refusion af hele beløbet betalt til MXNS Denmark. En sådan aflysning udgør ikke manglende opfyldelse af aftalen og skaber ikke nogen forpligtelse til at betale kompensation for tab. Hvis og i det omfang det afgøres i retten, at MXNS Denmark ikke opfyldte aftalen ved at aflyse kur-set/programmet, er den erstatning, der opstår fra den pågældende afgørelse, fastsat til refusion af det fulde beløb, der betales af kunden til MXNS Denmark for det aflyste Kursus/Program.

9

Udskiftning

9.1 Kunden eller deltageren, som kunden har udpeget, kan efter aftale udskifte den tilmeldte deltager med en anden deltager i kurset/programmet, hvis MXNS Denmark underrettes om udskiftningen inden for 48 timer, før kurset/programmet starter.
9.2 Kunden eller deltageren, der udpeges af kunden, kan efter aftale udskifte den tilmeldte deltager med en anden deltager i kurset/programmet efter aflysning, hvis MXNS Denmark skriftligt eller via e-mail underrettes om udskiftningen inden for 48 timer efter aflysningen af kurset/programmet. I sådanne tilfælde skal kunden betale endnu et beløb på 100 % af den aftalte pris. Som afvigelse fra punkt 5 skal kunden altid straks betale 100 % af det aftalte gebyr, hvis kunden efterfølgende ændrer eller afly-ser kurset/programmet én gang til.

Vi bruger cookies til at give dig den bedste online oplevelse. Ved at acceptere accepterer du brugen af ​​cookies i overensstemmelse med vores cookiepolitik.

Privacy Settings saved!
Privacy-instellingen

Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie in uw browser opslaan of ophalen, meestal in de vorm van cookies. Beheer hier uw persoonlijke Cookie Services.


In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services